Oringi materiały

Oringi jako uszczelka w kształcie torusa wykonywany jest z wielu materiałów mających zdolności do dużej ściśliwości ale podstawowym materiałem jest elastomer. lub nowoczesne mieszanki gumowe. Nacisk wstępny działający promieniowo lub osiowo na uszczelniane ścianki zapewnia szczelność przy braku ciśnienia. Pod działaniem ciśnienia siły pochodzące od nacisku wstępnego i ciśnienia nakładają się na siebie, dzięki czemu powstaje całkowita siła uszczelniająca, zwiększająca się wraz z rosnącym ciśnieniem. Pod wpływem ciśnienia pierścienie oringowe mają właściwości podobne do cieczy o dużym napięciu powierzchniowym. Dzięki temu ciśnienie rozchodzi się w nim równomiernie we wszystkich kierunkach.

Na bazie surowców wg klasyfikacji DIN/ASTM materiałami użytymi do wytworzenia oringów są najczęściej:

 • ACM - kopolimer akrylanu etylu (kauczuk akrylowy),
 • AEM - kopolimer etylenu z octanem winylu (kauczuk etylenowo - akrylowy),
 • AU - kauczuk estrowo-uretanowy,
 • BIIR - kauczuk bromobutylowy,
 • BR - kauczuk butadienowy,
 • CIIR - kauczuk chlorobutylowy,
 • CR - kauczuk chloroprenowy,
 • ECO - kauczuk epichlorohydrynowy,
 • EPDM - kauczuk etylenowo - propylenowy,
 • EU - kauczuk eterowo-uretanowy,
 • FFPM - kauczuk perfluorowy,
 • FPM/FKM - kauczuk fluorowy,
 • FVMQ - kauczuk fluorosilikonowy,
 • HNBR/NEM - kauczuk butadienowo akrylonitrylowy, uwodorniony,
 • IR - kauczuk izoprenowy,
 • IIR - kauczuk butylowy,
 • NBR - butadienowo akrylonitrylowy (kauczuk nitrylowy),
 • NR - kauczuk naturalny,
 • PA - tworzywo poliamidowe,
 • POM - poliacetal (poliformaldehyd, polioksymetylen),
 • PTFE - tworzywo policzterofluoroetylenowe,
 • SBR - kauczuk butadienowo - styrenowy,
 • UP - termoplastyczny elastomer poliestrowy,
 • VMQ - kauczuk silikonowy,
 • materiał tkaninowo - gumowy.
 • materiał teflonowy

 

Twardość oringów

Istotnym parametrem pierścienia o-ring jest jego twardość wyrażana w stopniach Shore A. Wartości twardości i ich tolerancje odnoszą się do pomiarów przeprowadzonych na próbkach według normy DIN 53505 / ASTM D 2240.

 

 

 

Materiały na oringi - charakterystyka ogólna

 

Najczęściej stosowanym materiałem oringowym jest NBR - Kauczuk butadienowo akrylonitrylowy.

Perbunan N, Hycar, Krynac, Paracril, Breon, Buna, Butacril, Butakon, Chemigum, Elaprim, Europrene N, Hycar, Nitriflex, Nipol, SKN, Tylac,

 • Oringi NBR charakteryzują się:

elastycznością

odpornością na oleje, paliwa, smary, płyny hydrauliczne

niskim kosztem

niskim odkształcaniem się pod wpływem nacisku

 • Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, benzynę, oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wodę do 100 °C, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50 °C, węglowodory alifatyczne (propan,butan);

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane (benzen, TRI), terpentynę, oleje i smary silikonowe, ciecze typu HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli, stężone kwasy i ługi, estry; 

Zakres temperaturowy: od -30°C do +100°C, krótkotrwale do +120°C.

  

Inne najczęściej stosowane materiały, z których wykonywane są omawiane uszczelnienia to:
Oringi Silikonowe VMQ – kauczuk silikonowy 

Silopren, Silastic, Silikon, Silastomer, Silicone, Wacker-Silikonkautschuk

Oringi VMQ wykazują odporność na temperatury od -60°C do +210°C, krótkotrwale do +250°C.

 • oringi silikonowe charakteryzują się:
 •    doskonałą odpornością na działanie: powietrza, tlenu, ozonu, wody do +100°C, alkoholi, smarów i olejów mineralnych, płyny hydrauliczne glikoli 
 •    ognioodpornością
 •    niską odpornością na ścieranie i rozciąganie
 •    znakomitą dielektrycznością (izolacją prądu)
 •    nie przenoszą zapachu ani smaku (posiadają atest spożywczy)
 •    wysoką przepuszczalnością gazów
 • Odporny na: oleje i smary mineralne, warunkowo na płyny hydrauliczne typu HSD, rozcieńczone roztwory soli, alkohole, wodę do +100 °C;

Nieodporny na: stężone kwasy i zasady, benzynę, olej napedowy, rope naftową, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, estry i etery, aceton, glikol etylowy, oleje i smary silikonowe, parę wodną powyżej +100°C.

 • Wady materiału: niska odporność na ścieranie, dlatego nie są zalecane do uszczelnień ruchomych..

  

Oringi FVMQ – kauczuk fluorosilikonowy

W stosunku do oringów silnikowych oringi fluorosilikonowe posiadają lepsze:

 • właściwości fizyko-mechaniczne,
 • większą odporność na rozdzieranie,
 • mniejsze odkształcenie trwałe przy ściskaniu,
 • są bardziej odporne na działanie materiałów pędnych, olejów syntetycznych i mineralnych oraz smarów.
 • Elastomery fluorosilikonowe są odporne na czynniki atmosferyczne, ozon, promieniowanie ultrafioletowe.

Zakres temperaturowy: od -60°C do +230°C

 

 

 • Oringi EPDM - Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy.
 • Buna, Dutral, Epcar 505, Keltan, Polysar EPDM, Vistatol, Nordel, Epscyn, Royalene
 • Oringi EPDM są odporne na temperatury od -50°C do +150°C.

Zalety materiału EPDM:

   znakomita odporność na płyny hamulcowe, kwasy, zasady. parę wodną, różnego rodzaju mydła i środki piorące oraz trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD

   znakomita odporność na czynniki atmosferyczne i starzenie

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne; benzynę i paliwa ropopochodne.

 

Oringi FPM / FKM / Viton - Kauczuk fluorowy.

Viton, Fluorel, Tecnoflon, Daiel, Noxitite, Dai El

Oringi Fluorowe wykazują odporność na temperatury od -20°C do +205°C, krótkotrwale do +230°C.

 • Oringi Vitonowe charakteryzują się:
 •    dużą odpornością chemiczną i cieplną, oraz niepalnością
 •    odpornością na oleje i paliwa, promieniowanie ultrafioletowe, ozon
 •    niską przepuszczalnością gazu
 •    doskonała odporność na starzenie

Nieodporny na: stężone roztwory ługu sodowego i kwasów, kwasy organiczne (octowy), ketony, estry, etery małocząsteczkowe (octan etylu), gorącą wodę i parę wodną;

  

Oringi CR - kauczuk chloroprenowy

 • Neoprene®, Baypren, Neoprene, Denka, Denka Chloroprene, Najrit, Chloroprene, Butaclor
 • Odporność na media:
 • oleje mineralne o wysokim punkcie anilinowym,
 • oleje i smary silikonowe,
 • alkohole i glikole,
 • czynniki chłodzące (freon),
 • amoniak bezwodny,
 • roztwory soli, rozcieńczone kwasy, zasady, wodę.
 • Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, estry, ketony, aminy, paliwa ropopochodne;
 • Zakres temepratur -45°C ÷ +100°C

 

Oringi HNBR – Uwodorniony kauczuk butadienowo akrylonitrylowy

elastometry HNBR zostały opracowane, aby sprostać wyższym temperaturom niż oringi wykonane z NBR, zachowując jednocześnie odporność na oleje i smary mineralne.

oringi HNBR charakteryzują się:

 •    dobrą odpornością na ścieranie
 •    wysoką wytrzymałością na rozciąganie
 •    odpornością na olej mineralny płyny hydrauliczne, tłuszcze zwierzęce i roślinne, olej napędowy paliwo, ozon, kwaśne gazowe, rozcieńczone kwasy i zasady
 •    większą niż oringi z NBR odpornością na utlenianie
 • Powszechnie używane w układach klimatyzacji
 • Oringi HNBR wykazują odporność na temperatury od -30°C do +150°C.

 

Oringi PTFE – teflon, policzterofluoroetylen

Dyneon, Teflon, Tarflen, Fluon

Oringi teflonowe posiadają bardzo dobra odporność na prawie wszystkie chemikalia (z wyjątkiem stopionych metali alkaicznych tj.: sód, potas, fluor gazowy, fluorowodór).

Oringi PTFE wykazują odporność na temperatury od -200°C do +200°C, okresowo do +260°C.

 • oringi teflonowe charakteryzują się:
 •    bardzo dużą twardością i odpornością chemiczna
 •    bardzo małą plastycznością i niskim współczynnikiem tarcia
 •    odpornością na starzenie w warunkach atmosferycznych
 •    są doskonałymi izolatorami

 • Odporny na: alkohol, kwasy i zasady, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, płyny hydrauliczne, smary, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, płyny hamulcowe;

Nieodporny na: stopione metale alkaliczne (sód, potas), fluor i niektóre związki fluoru;

 

 

Oringi FFKM / FFPM - Kauczuk perfluorowy

Oringi FFKM wyróżniają się bardzo dobra odpornością chemiczną. Oringi PTFE wykazują odporność na temperatury od -20°C do +300°C, krótkotrwale do +325°C.

 • Oringi wykonane z FFPM charakteryzują się:
 •    doskonałą odpornością chemiczną i   odpornością na bardzo wysokie temperatury
 •    bardzo dużą niezawodnością

wada: wysoka cena

  

Oringi IIR z Kauczuku butylowego

charakteryzują się:

 • Bardzo mała przepuszczalność gazów, 
 • duża odporność na działanie tlenu i ozonu,
 • dobre właściwości elektryczne
 • nieprzeciętna odporność na oleje oraz smary pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
 • Nie nadaje się do zastosowania przy olejach mineralnych.
 • Zakres temperatur od -40°C do 140°C.

 

Oringi NR z Kauczuku naturalny

RSS, SMR, CREPE, DYNAT

Kauczuk naturalny jest wysokoelastycznym materiałem, charakteryzującym się doskonałymi właściwościami fizycznymi.

 • Odporny na:
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli,
 • wodę i alkohole o niezbyt wysokiej temp.,
 • kwasy i ługi o niewielkim stężeniu;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne, paliwa silnikowe;

Zakres temperatur od -45°C do 100°C

 

Oringi AU z Kauczuku poliuretanowego

Adiprene, Urepan

Oringi produkowane z elastometru AU wyróżniają się:

 • wysoką wytrzymałością na rozrywanie i ścieranie
 • wysoką odbojnością i gazoszczelnością.
 • doskonała odporność na oddziaływanie paliw
 • bardzo dobra odporność na powszechnie używane oleje techniczne, zwłaszcza olejów z wysoką zawartością węglowodorów aromatycznych.
 • dobrą odporność termiczną oraz doskonałą wytrzymałość na oddziaływanie tlenu i ozonu, 
 • długim okresem użytkowania.
 • Odporny na: zimną wodę, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne, ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB;

Nieodporny na: na wode pow. 50 °C i pare wodną, kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny) i zasady, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, aminy, olej silnikowy, uszlachetnione oleje mineralne, rozpuszczalniki organiczne (aceton, TRI), alkohol, benzen;

Zastosowanie w temperaturach od -30°C do +125°C.

Oringi POM Polioksymetylen

Poliacetal, Acetal, Ertacetal, Tarnoform, Hostaform, Ultraform, Lupital Delrin

Oringi z poliacetalu odporne są na:

 • gorącą wodę,
 • rozcieńczone kwasy,
 • środki czyszczące,
 • benzynę,
 • rozpuszczalniki oraz inne naturalne chemikalia,
 • w odmianie czarnej duża odporność na ultrafiolet (UV);
 • Nieodporny na: mocne kwasy, środki utleniające, UV-ultrafiolet (w odmianie białej);

Zakres temperatur: -40 ÷ +120

 

Oringi AEM kauczuk etylenowo - akrylowy (Vamac®)

oringi AEM odporne są na:

 • roztwory kwasów i zasad,
 • glikole,
 • oleje pochodzenia roślinnego, oleje silikonowe, oleje hydrauliczne typu AFT,
 • smary na bazie węglowodorów alifatycznych;
 • Nieodporne na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, płyny hamulcowe, benzynę o wysokiej zawartości węglowodorów aromatycznych, estry, ketony;

Zakres temperatur: -25 ÷ +175

 

Oringi SBR kauczuk butadienowo - styrenowy

Buna, Buna Hüls®, Europrene, Cariflex, Carom, Polysar S, Ker, Krylene, Krynol, Solprene, Dunatex

oringi SBR odporne są na:

 • kwasy i zasady nieorganiczne i organiczne,
 • alkohole,
 • wodę,
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli;

Nieodporne na: oleje i smary mineralne, benzynę i inne paliwa ropopochodne, węglowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowane;

 • Zakres temperatur: -50 ÷ +100

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!