Odporność chemiczna oringów

Odporność elastomerów na różne media ma duże znaczenie. Media te wywołują zmiany fizyczne i chemiczne w materiale z jakiego jest zbudowany oring.

Procesy fizyczne

Wymienić należy tu przede wszystkim zmianę objętości elastomeru w danym medium. Przy wzroście objętości, elastomer wchłania medium i zmienia swoje własności techniczne (np. spadek odporności na zerwanie lub twardości). Nie oznacza to jednak, że uszczelnienie przestanie spełniać swoje zadanie. Niemniej jednak zbyt duże zwiększenie objętości może oprowadzić do przepełnienia miejsca zabudowy (rowka), przez co oring ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu.

W procesie kurczenia, składniki mieszanki rozkładają się. Może to doprowadzić do niepożądanego zjawiska zmniejszenia lub zaniku siły dociskającej i pojawienia się nieszczelności.

Zmiany chemiczne

Uszczelniane medium niszczy elastomer, ponieważ łańcuch polimerowy ulega negatywnym zmianom. W konsekwencji materiał staje się twardy i kruchy tracąc swoje własności elastyczne. Dane dotyczące odporności chemicznej uzyskać można z opisu tworzywa, literatury lub tabeli odporności  

 

Oznaczenie materiału

Właściwości

oringi SBR

Odporny na: kwasy i zasady nieorganiczne i organiczne, alkohole, wodę, płyny hamulcowe na bazie glikoli;

kauczuk butadienowo - styrenowy

Nieodporny na: oleje i smary mineralne, benzynę i inne paliwa ropopochodne, węglowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowane;

  oringi CR

Odporny na: oleje mineralne, oleje i smary silikonowe, alkohole, glikole, freon, amoniak bezwodny, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady, wodę;

kauczuk chloroprenowy

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, estry, ketony, aminy, paliwa ropopochodne;

 oringi AEM

Odporny na: roztwory kwasów i zasad, glikole, oleje pochodzenia roślinnego, oleje silikonowe, oleje hydrauliczne typu AFT, smary na bazie węglowodorów alifatycznych;

kauczuk etylenowo - akrylowy

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, płyny hamulcowe, benzynę o wysokiej zawartości węglowodorów aromatycznych, estry, ketony;

 oringi EPDM

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli, alkohol, gorącą wodę i parę wodną, roztwory kwasów i zasad, ketony, estry, roztwory mydła i środki piorące;

kauczuk etylenowo - propylenowy

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne; benzynę i paliwa ropopochodne.

oringi FPM/FKN

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, rozcieńczone kwasy nieorganiczne, oleje i smary mineralne, benzynę i paliwa ropopochodne, oleje syntetyczne, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, wodę do + 100°C; promieniowanie UV, ozon, próżnię.

kauczuk fluorowy

Nieodporny na: stężone roztwory ługu sodowego i kwasów, kwasy organiczne (octowy), ketony, estry, etery małocząsteczkowe (octan etylu), gorącą wodę i parę wodną;

 oringi NR

Odporny na: płyny hamulcowe na bazie glikoli, wodę i alkohole o niezbyt wysokiej temp., kwasy i ługi o niewielkim stężeniu;

kauczuk naturalny

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne, paliwa silnikowe;

 oringi NBR

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, benzynę,  oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wodę do 100 °C, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50 °C, węglowodory alifatyczne (propan,butan);

kauczuk akrylonitrylowy

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane (benzen, TRI), terpentynę, oleje i smary silikonowe, ciecze typu HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli, stężone kwasy i ługi, estry;

 oringi MVQ/VMQ

Odporny na: oleje i smary mineralne, warunkowo na płyny hydrauliczne typu HSD, rozcieńczone roztwory soli, alkohole, wodę do +100 °C;

kauczuk silikonowy

Nieodporny na: stężone kwasy i zasady, benzynę, olej napedowy, rope naftową, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, estry i etery, aceton, glikol etylowy, oleje i smary silikonowe, parę wodną powyżej +100°C.

 oringi AU

Odporny na: zimną wodę, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne, ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB;

kauczuk uretanowy

Nieodporny na: na wode pow. 50 °C i pare wodną, kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny) i zasady, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, aminy, olej silnikowy, uszlachetnione oleje mineralne, rozpuszczalniki organiczne (aceton, TRI), alkohol, benzen;

oringi PU

Odporny na: rozpuszczalniki, kwasy, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne, ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB;

poliuretan wtryskowy

Nieodporny na: pare wodną, kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny), terpentynę, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, promieniowanie ultrafilotowe (UV);

oringi PTFE

Odporny na: bardzo szerokie spektrum substancji chemicznych, alkohol, kwasy i zasady, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, płyny hydrauliczne, smary, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, płyny hamulcowe; 

policzterofluoroetylen

Nieodporny na: stopione metale alkaliczne (sód, potas), fluor i niektóre związki fluoru;

 oringi POM

Odporny na: gorącą wodę, rozcieńczone kwasy, środki czyszczące, benzynę, rozpuszczalniki oraz inne naturalne chemikalia, w odmianie czarnej duża odporność na ultrafiolet (UV);

Polioksymetylen

Nieodporny na: mocne kwasy, środki utleniające, UV-ultrafiolet (w odmianie białej);

 

 

 

  Nitryl butylowy NBR Etylen   Propylenowy EPDM Viton, fluor
FKM
Kauczuk naturalny
NR
Neopren
CR
Silikon
VMQ
Uretanu
Gęstość polimeru 1 0.88 1,4-1,9 0.93 1.23 0.95 1.05
Limity twardości 40-100 40-90 65-90 30-100 20-90 25-80 30-100
Wytrzymałość na rozciąganie, PSI 0-3000 0-2400 0-2000 0-3200 0-3000 0-1450 0-8000
Wydłużenie% 0-700% 0-500% 0-300% 0-700% 0-800% 0-700% 0-600%
Odporność na rozdzieranie Dobry zadowalający zadowalający Bardzo dobry Dobry Dobry Bardzo dobry
Odporność na warunki pogodowe zadowalający Bardzo dobry Bardzo dobry zadowalający Bardzo dobry Bardzo dobry Bardzo dobry
Odporność na ozon słaby Bardzo dobry Bardzo dobry słaby Bardzo dobry Bardzo dobry Bardzo dobry
Odporność na wodę Bardzo dobry Bardzo dobry Dobry Bardzo dobry Dobry Dobry zadowalający
Odporność na olej i benzyna Bardzo dobry słaby Bardzo dobry słaby Dobry słaby Bardzo dobry
Rozpuszczalnik oporu: węglowodorów alifatycznych Bardzo dobry słaby Bardzo dobry słaby Dobry słaby Bardzo dobry
Rozpuszczalnik oporu: węglowodory aromatyczne Dobry zadowalający Bardzo dobry słaby słaby słaby zadowalający
Kruche Punkt (° F) -65 -80 -60 -80 -50 -180 -60
Usztywnienie punkt (° F) (średnia) -10 -35 -15 -40 -10 -150 -20
Zestaw kompresji Dobry zadowalający Dobry Dobry zadowalający Bardzo dobry Bardzo dobry
Odporność na temperatury:    
Do 212 ° F Dobry Bardzo dobry Bardzo dobry zadowalający Dobry Bardzo dobry Dobry
Do 350 ° C słaby Dobry Bardzo dobry słaby słaby Bardzo dobry słaby
Do 450 ° F słaby słaby Bardzo dobry słaby słaby Bardzo dobry słaby
Szczelność gazowa Dobry Dobry Bardzo dobry Dobry Dobry zadowalający Dobry
Odporność na ścieranie Dobry Dobry zadowalający Bardzo dobry Dobry zadowalający Bardzo dobry
Odporność na zginanie Dobry Dobry Dobry Bardzo dobry Dobry Bardzo dobry Dobry

 

 

 

 

 

Zastosowanie oringów i właściwości oringów

 

Materiał oringi Zalecane stosowanie oringa Nie zaleca się do Właściwości mechaniczne
       
Buna-N(Nitryl) Oleje Smary silikonowe / Ketony (MEK) Dobra odporność na ścieranie
  Woda Chlorowcowane węglowodory Odporność na ściskanie Zestaw dobry
Średnia: 70 Twardość Czarny Oleje ropy naftowej / paliwa Samochody / Samoloty Płyny hamulcowe Dobry Obciążenie krótkoterminowe
Zakres temperatur: -35 ºF do 250 ºF Płyny glikolu etylenu Silnych kwasów Dobra Odporność Przenikanie
Najtańsze / łatwo dostępne   Światło słoneczne, ozon, Wietrzenie  
       
Viton®(Fluorocarbon Typ) Próżnia Ketony (MEK) Dobra odporność na ścieranie
Średnia: 75 Twardość Czarny Większość kwasów / Chemia Samochody / Samoloty Płyny hamulcowe Doskonały Comp.Ustaw Resistance
Zakres temperatur: -15 º C do 400 ºF Chlorowcowane węglowodory Aminy (amoniak) Umiarkowany Obciążenie krótkoterminowe
  Di-Ester Smary Aceton, skydrol, octan etylu Doskonała Odporność na przenikanie
  Oleje ropy naftowej / paliwa Gorącej wody i pary  
  Oleje / Smary silikonowe Low Molecular estry i etery  
       
Silikon Suche ciepła Ketony (MEK) Słaba odporność na ścieranie
Średnia: 70 Twardość Pomarańczowy Szeroki zakres temperatur Kwasy Doskonały Comp.Ustaw Resistance
Zakres temperatur: -65 º C do 450 ºF Światło słoneczne, ozon, Wietrzenie Oleje silikonowe Słabe krótkoterminowe Obciążenie
  Bezwonne i nietoksyczne Płyny hamulcowe Doskonała Odporność na przenikanie
       
EPDM(etylen propylen) Światło słoneczne, ozon, Wietrzenie Oleje ropy naftowej Dobra odporność na ścieranie
Średnia: 70 Twardość Czarny Gorącej wody i pary Paliwa Dobry komp.Ustaw Resistance
Zakres temperatur: -60 ºF do 250 ºF Samochody / Samoloty Płyny hamulcowe   Umiarkowany Obciążenie krótkoterminowe
  Niektóre kwasy i zasady   Dobra Odporność Przenikanie
  Ketony i alkohole    
  Instalacja wodociągowa    
Chemraz®/ Kalrez®/ Simriz® Odporność na wysoką temperaturę Stopionych metali Dobra odporność na ścieranie
(Perfluoroelastomer) Doskonała Odporność chemiczna Metale alkaliczne gazowe Dobry komp.Ustaw Resistance
Różnych związków Z niskiej Gazowanie FluorowcowaneFreony / płyny Umiarkowany Obciążenie krótkoterminowe
Zaprojektowany dla zastosowań specjalnych Chlor Wet / Dry Sześciofluorku uranu Dobra Odporność Przenikanie
Zakres temperatur: od -10 ºF do 615 ºF Ropa naftowa    
  Chlorowanych węglowodorów    
       
Neopren®(Chloropren) Czynniki chłodnicze (freon) Ketony (MEK) Dobra odporność na ścieranie
Średnia: 70 Twardość Czarny Amoniak Benzyna Umiarkowany Comp.Ustaw Resistance
Zakres temperatur: -35 ºF do 250 ºF Niektóre oleje ropy naftowej Samochody / Samoloty Płyny hamulcowe Umiarkowany Obciążenie krótkoterminowe
  Rozcieńczone kwasy   Dobra Odporność Przenikanie
  Smary silikonowe estry    
       
Uretanu Pasy napędowe Ketony (MEK) Doskonała odporność na ścieranie
Średnia: 90 Twardość Translucent Niektóre oleje ropy naftowej Kwasy Słabe Comp.Ustaw Resistance
Zakres temperatur: -65 ºF do 200 ºF Niektóre paliw węglowodorowych Samochody / Samoloty Płyny hamulcowe Doskonała Odporność krótkoterminowe
  Tlenu / Ozon Chlorowanych węglowodorów  
    Woda  
       
Fluorosilikon Paliwa do silników odrzutowych Ketony (MEK) Słaba odporność na ścieranie
Średnia: 70 Twardość Niebieski Suche ciepła EstryFosforanowe Umiarkowany Comp.Ustaw Resistance
Zakres temperatur: -80 º C do 450 ºF Szeroki zakres temperatur Niektóre kwasy Umiarkowany Obciążenie krótkoterminowe
  Niektóre oleje ropy naftowej Samochody / Samoloty Płyny hamulcowe Słabe Opór przenikania
  Chlorowane rozpuszczalniki Aminy (amoniak)  
       
Teflon Encapsulated Zależy od rdzenia o-ring Zależy od rdzenia o-ring Dobra odporność na ścieranie
O-ring pokryty teflonem Tube Odporność chemiczna   Dobry Obciążenie krótkoterminowe
Zazwyczaj Silikon lub Viton® Odporność na temperaturę   Dobra Odporność Przenikanie
       
Teflon® Odporność chemiczna Nieelastyczne  
Standard: Biały nieelastyczna Odporność na paliwo   Dobra odporność na ścieranie
Zakres temperatur: -250 ºF do 450 ºF Niski współczynnik tarcia   Niski współczynnik tarcia
Our website is protected by DMC Firewall!