Oringi Informacje

O-ring – rodzaj uszczelki w kształcie torusa. Pierścienie oring wulkanizowane są w dowolnych wymiarach określonych odpowiednią normą. Wymiary średnicy sznura zawierają się w przedziale od około 0,35 do 12 mm, natomiast średnicy wewnętrznej wynoszą do 5000 mm.

Pierścienie o-ring są samoczynnie i dwustronnie działającymi elementami uszczelniającymi. Zacisk wstępny działający promieniowo lub osiowo zapewnia szczelność przy brakuciśnienia. Pod działaniem ciśnienia siły pochodzące od zacisku wstępnego i ciśnienia nakładają się na siebie, dzięki czemu powstaje całkowita siła uszczelniająca, zwiększająca się wraz z rosnącym ciśnieniem. Pod wpływem ciśnienia pierścień o-ring ma właściwości podobne do cieczyo dużymnapięciu powierzchniowym. Dzięki temu ciśnienie rozchodzi się w nim równomiernie we wszystkich kierunkach.

Oring jest wykonywany z materiałów elastomerowych takich jak: NBR, HEBR., ACM, neopren, EPDM, VMQ, FVMQ, IIR, SBR, NR, FKM, FFKM, AU, CSM, ECO (oznaczenia według normy ISO 1629). Istotnym parametrem pierścienia o-ring jest jego twardość wyrażana w stopniach Shore A. Wartości twardości i ich tolerancje odnoszą się do pomiarów przeprowadzonych na próbkach według normy DIN 53505 / ASTM D 2240.

Oringi pracują z reguły w zakresie temperatur od -40 °C do + 200 °C. Mają zastosowanie w kontakcie zolejamii cieczami hydraulicznymi na bazie olejów mineralnych przy ciśnieniu statycznym do 100Bar, oraz o ciśnieniu wyższym, do mediów agresywnych chemicznie i wyższych temperatur, cieczy hydraulicznych na bazieglikolipłynów hamulcowych oraz gorącej wody. Przy specjalnych zastosowaniach wymagane są atesty na dopuszczenie w kontaktach z wodą pitną.

Dane techniczne

Panujące ciśnienie oraz temperatura środowiska decydują o doborze odpowiedniego tworzywaelastomerowego na materiał sznura. W celu stwierdzenia użyteczności o-ringa jako uszczelnienia w danym przypadku, należy uwzględnić wzajemne oddziaływanie wszystkich parametrów eksploatacyjnych.

Ciśnienie przy eksploatacji statycznej

 • do 5 MPa: bez pierścienia podporowego
 • do 40 MPa: z pierścieniem podporowym
 • do 200 MPa: ze specjalnym pierścieniem podporowym

Eksploatacja dynamiczna

 • ruch posuwisto zwrotny: do 5 MPa bez pierścienia podporowego
 • wyższe ciśnienie: z pierścieniem podporowym

Prędkość

 • ruch posuwisto zwrotny: do 0,5 m/s
 • ruch obrotowy: do 20 m/s

Temperatura pracy w zależności od materiałów i mediów

 • od -30° C do +110° C przy zastosowaniach ogólnych
 • od -60° C do +316° C dla elastomerów specjalnych
 • od -30° C do +180° C przy eksploatacji w ruchu obrotowym

Wymiarowanie

 • Rozmiar pierścienia o-ring opisuje się przez podanie jego średnicy wewnętrznej (D) i grubości, średnicy (W) sznura.

 oringi wymiarowanie

DMC Firewall is a Joomla Security extension!